ค่ายเยาวชน โดย อช. 4 ภาค ประจำปี 2560

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 15:34 น.
 1143

        

ประมวลภาพบรรยากาศ ค่ายเยาวชน 4 ภาค

                     ค่ายเยาวชนสหกรณ์ อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ 4 ภาค ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 20 - 23 เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เพื่อให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้างแนวร่วมในการให้ความรู้เชิงบูรณาการ ผสมผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้ง 4 ภาค ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                     รุ่นที่ 20 จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560

 

                 รุ่นที่ 21  จัดขึ้น ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่ จ.ชลบุรี วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560

 

 

 

    รุ่นที่ 22 จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 -  16 กรกฎาคม 2560

 

       รุ่นที่ 23 จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2560