สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนการเปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โดย moo
 วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 16:21 น.
 335
                                                   UploadImage

 
                         สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนการเปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  ณ อาคารกริต สามะพุทธิ

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการเปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า (Forest Ranger Foundation)  และเปิดศูนย์สายด่วนผู้พิทักษ์ป่า 1362 จำนวนเงิน 10,000 บาท
ณ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว