ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561

โดย moo
 วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 17:47 น.
 625

                 
                ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561 บูรณาการ 4  โครงการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ  โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมัครใหม่ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก  ซึ่ง ในปีนี้ สอ.ปม.ได้จัดขึ้น จำนวน 4 ครั้งด้วยกัน โดยมีคณะกรรมการ บรรยายเรื่อง รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และการเสริมสร้างสวัสดิการชีวิต พร้อมกันนี้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการสมาชิกรับสมัครสมาชิกใหม่ และตอบข้อซักถามสมาชิก ทางกองบรรณาธิการ มีภาพสวย ๆ มาให้ได้ชมกันคะ 
   
               ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561


                                              UploadImage 

                                              UploadImage

           

                                                  UploadImage

                                                          
                                                    UploadImage

                          
                                                    UploadImage

                                                    UploadImage

                                                            โครงการส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ทำขนมไทย ฝอยทอง วุ้น ขนมชั้น

                        ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงแรมวีว่า ชั้น 2 ห้องแกรนด์ฮอลล์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

                                         
UploadImage

                                                   UploadImage
                              
             
                                                   UploadImage
                                                    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและสลัดโรล

                                                   UploadImage

                                                   UploadImage

                                                                 UploadImage

               ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 จังหวัดตากเมื่อวันพุธที่  8 สิงหาคม 2561

                                                          
UploadImage
                                                                 UploadImage
                                                                 UploadImage
 

                 UploadImage
                UploadImage

               UploadImage

             UploadImage

โครงการอบรมวิชาชีพเสริม แก่สมาชิก ทำเตยหอม และพวงกุญแจ
 

ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

          UploadImage

         UploadImage

        UploadImage

      UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 

โครงการส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก ทำพิมเสนน้ำ ขนมกล้วย ขนมตาล