ขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสอ.ปม. โดยไม่ถือเป็นวันลา

โดย moo
 วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 09:14 น.
 624