สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

โดย moo
 วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 14:27 น.
 426
  สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

                       UploadImage
             

UploadImage
                 
                 
UploadImage
                วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย