กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรให้กับ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด

โดย waew
 วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 10:24 น.
 548

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรให้กับ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด

ได้สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562


          ในวันพุธ ที่ 27 มี.ค.62 คุณธนรัฐ โคจรานนท์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 โดย คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร


UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร

UploadImage