โครงการวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดย waew
 วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 14:11 น.
 744

31 ตุลาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
จัดโครงการวันออมแห่งชาติ 2562

 

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” และให้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม
    
          โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออม ตามแนวคิด “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” ที่สหกรณ์ได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถึง 41 ปี ซึ่งในวันออมแห่งชาติปี 2562 นี้ สหกรณ์จึงได้จัดแคมเปญพิเศษ ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท รับกระเป๋าผ้า “รักออมรักษ์โลก”  ซึ่งมีสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ความสนใจกันอย่างมากมาย
      
          สหกรณ์จึงได้นำภาพบรรยากาศมาฝาก และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออม

UploadImage
สมาชิกและสมาชิกสมทบรอร่วมโครงการตั้งแต่สหกรณ์ยังไม่เปิดทำการ

UploadImage
เงินพร้อม..สมุดบัญชีเงินฝากพร้อม..

UploadImage
บรรยากาศในห้องบริการสมาชิก

UploadImage

UploadImage
หลังจากฝากเงิน รับกระเป๋า "รักออมรักษ์โลก" ที่ห้องสโมสรสมาชิก

UploadImage
 
UploadImage

UploadImage
ได้รับกระเป๋าผ้า "รักออมรักษ์โลก"

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการโอนเงินผ่านแอปธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์/ทหารไทย

UploadImage
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการโอนเงินผ่านแอปธนาคารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้แก่สมาชิก