โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ก.ย. 2554 เวลา 14:36 น.

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก กลุ่ม จ. สุราษฎร์ธานี 4 กันยายน 2551

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก กลุ่ม จ. สุราษฎร์ธานี 4 กันยายน 2551

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:31 น.

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

1 ก.ย. 49 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประกาศกลุ่มสังกัดแล้ว-ขอย้ายกลุ่มได้ภายใน 60 วัน หรือ 50 คนขอตั้งกลุ่มใหม่ภายใน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:31 น.

การสัมมนาผู้แทนสมาชิก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549

การสัมมนาผู้แทนสมาชิก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เมื่อวันที่ 20 พฤษภ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:31 น.

สายสัมพันธ์สหกรณ์

สิ่งมีชีวิต...หนึ่งเดียวที่โลกขาดไม่ได้ แวะเวียนกลับ คืนสู่เหย้า แหล่งกำเนิด ยอดคนผู้พิทักษ์ป่า เงาไม้รอบ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:29 น.

ประชุมใหญ่ 4 – 5 ก.พ. 2549

ประชุมใหญ่ 4 – 5 ก.พ. 2549 ยอดปันผลตรวจ 24 ม.ค.รับ 5 ก.พ. 4 โมงเย็น เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ถอน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:29 น.

ผลการเลือกตั้งกรรมการ

ผลเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ แบ่งหน้าที่พร้อมลุยงาน 2549 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ในวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:22 น.

กิจกรรมกลุ่ม

เปิดแล้ว ! กิจกรรมกลุ่มสมาชิก เครือข่ายเอื้ออาทร เสริมอุดมการณ์สหกรณ์ สมาชิกตั้งแต่ 15 คน เสนอโครงการของบสนับสนุนได้ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:21 น.

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันอังคาร 19 ต.ค. เลือกตั้ง 366 ผู้แทนสมาชิก รับสมัคร 1 - 18 ต.ค. 2547 สมาชิกสำนักบริหารฯรวม ทสจ.เป็นกลุ่มจังหวัดเดียวกัน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:19 น.

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

เปิดแล้ว ! กิจกรรมกลุ่มสมาชิก สัมมนาความรู้อุดมการณ์สหกรณ์ฯลฯ สมาชิกตั้งแต่ 40 คน เสนอโครงการของบสนับสนุนได้ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 19:19 น.

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

19 ต.ค. 47 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกที่สังกัดแล้ว ย้ายกลุ่มหรือ 40 คนตั้งกลุ่มใหม่ได้ภายใน ...