โดย moo -  วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 19:36 น.

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้ ดูงาน สอ.ปม. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

ข้าราชการบรรจุใหม่ ศึกษาดูงาน สอ.ปม. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ...

โดย moo -  วันที่ 01 ส.ค. 2561 เวลา 15:34 น.

สอ.สามัญศึกษานครสวรรค์ จก เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

เยี่ยมชมงานสู่คนสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ ...

โดย moo -  วันที่ 01 ส.ค. 2561 เวลา 15:23 น.

สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก. เยี่ยมชมงาน วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

เยี่ยมชมงานสู่คนสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ...

โดย moo -  วันที่ 01 ส.ค. 2561 เวลา 14:59 น.

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก. เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

เยี่ยมชมงาน สหกรณ์สู่คนสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 12:58 น.

กรมป่าไม้ จัดโครงการหลักสูตร"ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ศึกษาดูงานสอ.ปม วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

กรมป่าไม้ จัดโครงการหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ศึกษาดูงาน สอ.ปม. เมื่อวันอังคารที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:11 น.

สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เยี่ยมชมการบริหารงาน สอ.ปม. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เยี่ยมชมการบริหารงาน สอ.ปม. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุน...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:09 น.

สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายยรรยง ศรีตะวัน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:06 น.

สอ.สภาวิจัยแห่งชาติ จก. เยี่ยมชม สอ.ปม

สอ.สภาวิจัยแห่งชาติ จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายเอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:04 น.

สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย ดูงานสอ.ปม. วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 60

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พลเอกจำนงค์ จันพร ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:01 น.

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ปม.

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ...