โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 12:58 น.

กรมป่าไม้ จัดโครงการหลักสูตร"ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ศึกษาดูงานสอ.ปม วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

กรมป่าไม้ จัดโครงการหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ศึกษาดูงาน สอ.ปม. เมื่อวันอังคารที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:11 น.

สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เยี่ยมชมการบริหารงาน สอ.ปม. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เยี่ยมชมการบริหารงาน สอ.ปม. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุน...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:09 น.

สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายยรรยง ศรีตะวัน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:06 น.

สอ.สภาวิจัยแห่งชาติ จก. เยี่ยมชม สอ.ปม

สอ.สภาวิจัยแห่งชาติ จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายเอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:04 น.

สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย ดูงานสอ.ปม. วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 60

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พลเอกจำนงค์ จันพร ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:01 น.

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ปม.

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 13:50 น.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จก. ดูงานวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 11:46 น.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จก. ดูงานวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 10:23 น.

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จก. ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 60

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายรังสี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 09:31 น.

สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย ดูงานสอ.ปม. วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 60

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พลเอกจำนงค์ จันพร ประธานกรรมการดำเนินการ ...