สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องการระดมหุ้นเพิ่มต้องทำอย่างไร


สามารถระดมหุ้นโดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์โดยใช้ใบ Payment วัตถุประสงค์ 105 เพื่อระดมหุ้น และไม่ต้องส่งสำเนาการโอนให้สหกรณ์เพราะสหกรณ์จะทราบข้อมูลในวันทำการถัดไป และสหกรณ์จะดำเนินการระดมหุ้นโดยทำการย้อนวันให้ ณ วันที่สมาชิกทำรายการเข้ามา