• สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 •    สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
  2.75
 • ออมทรัพย์พิเศษ
  3.00
 • อเนกประสงค์
  2.75
 • ออมทรัพย์พอเพียง
  4.00
 • เกษียณเปี่ยมสุข
  3.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  6.10
 • สามัญทั่วไป
  6.10
 • เงินกู้สามัญดิจิทัล
  6.10
 • สามัญเพื่อการศึกษา
  4.50
 • สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
  4.50
 • สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
  4.50
 • สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
  4.50
 • สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  4.50
 • สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
  4.50
 • สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
  4.50
 • สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
  4.50
 • สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
  6.10
 • หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
  3.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

 • ประเภท
  อัตรา
 • พิเศษเงินฝากค้ำประกัน
  4.50
 • พิเศษหุ้นค้ำประกัน
  5.90
 • กิจการอาคารประเภท 1
  5.55
 • กิจการอาคารประเภท 2
  5.80
 • พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ
  4.95
 • พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน
  6.00
 • เพื่อการเคหะ ประเภท 1 คงที่ 2 ปีแรก (0% 12 เดือนแรก) ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว ห้ามไถ่ถอนก่อน 5
  3.50
 • เพื่อการเคหะ ประเภท 2 คงที่ 2 ปีแรก (0% 6 เดือนแรก) ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
  4.50
 • เพื่อการเคหะ ประเภท 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
  5.55

เช็คยอดเงิน ทันใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้แล้ววันนี้

icon-play_store-app_store