การประเมินความเสียหายจะต้องประเมินอย่างไร


การประเมินความเสียหายจะต้องประเมินความเสียหายที่เกี่ยวกับบ้าน เช่น ประตูบ้าน , รั้วบ้าน , กระเบื้อง หรือพื้นบ้าน , ผนังหรือกำแพงบ้าน เป็นต้น ที่ได้รับความเสียหายมีราคาประมาณเท่าไร โดยสมาชิกเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงที่สวน , ไร่ และนา