คำถามจากสมาชิก

เมื่อมีการชำระเงินกู้หมดแล้ว ทำไมเงินเดือนถึงยังถูกหักเท่าเดิม


เนื่องจากสหกรณ์ทำรายการเรียกเก็บเงินเดือนแต่ละเดือนในช่วงต้นเดือน เพื่อส่งข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
หากสมาชิกได้ทำการชำระปิดยอดเงินกู้ระหว่างเดือน หรือหลังวันที่สหกรณ์ทำรายการเรียกเก็บไปแล้ว เงินเดือนในเดือนนั้นจะยังคงถูกหักตามรายการเรียกเก็บ
ซึ่งในส่วนที่หักเกินนี้ ทางสหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินคืนให้เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกให้ในวันสิ้นเดือน และจะถอนได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป