ภาพบรรยากาศโครงการวันออมแห่งชาติ

โดย moo
 วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 16:26 น.
 240
 
ภาพบรรยากาศเดือนแห่งการออม
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด     

              

                จากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “เดือนแห่งการออม” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้การตอบรับอย่างดีจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ซึ่งสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมด้านการออมและจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมวินัยการออมของสมาชิกมาตลอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจับรางวัลสมาชิกและสมาชิกสมทบที่โหลดแอปพลิเคชั่น Forest 4.0 และเพิ่มเพื่อนใน Line @ สหกรณ์ ลุ้นรับรางวัลท่องเที่ยวมาเลเซีย – สิงคโปร์ 10 ที่นั่ง และร่วมลุ้นรางวัล สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ลุ้นรางวัลเงินฝากเข้าบัญชีที่เปิด 50 รางวัล และ สมาชิก-สมาชิกสมทบที่นำเงินฝากหน้าเคาน์เตอร์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และแลกรับกระปุกออมสินลิงน่ารัก การจัดโครงการวันออมแห่งชาติขึ้นมา ไม่ใช่แค่เพียงความสนุกสนานที่สมาชิกจะได้รับ  แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่สหกรณ์ได้ตระหนัก และรณรงค์มาโดยตลอด คือเรื่องการออมเงิน ดังนั้นการออมเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอ ควรปลูกฝังการประหยัดเงินตั้งแต่อายุน้อยเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้สบาย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage