สอ.ครูยโสธร จก. เยี่ยมชมงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

โดย moo
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 13:42 น.
 365
  
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

         เยี่ยมชมงานสหกรณ์       


           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายกิตติ ดวงแสง  ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด นำกรรมการและผู้จัดการ จำนวน 2 ท่าน เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ในด้านการบริหารงานสหกรณ์  ด้านระบบสารสนเทศ  โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ร่วมให้การต้อนรับ

            UploadImage

            UploadImage

            UploadImage

            UploadImage

            UploadImage
 
            UploadImage

            UploadImage