สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จก. เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

โดย waew
 วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 14:23 น.
 2412

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด นำคณะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวน 10 ท่าน เยี่ยมชมงานสหกรณ์ เวลา 09.00 น. ในด้านการให้บริการ ATM การชำระเงินผ่านธนาคาร และการให้บริการกู้ฉุกเฉินผ่าน Application โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการดำเนินการ นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ
 
UploadImage
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการใช้บริการ ATM Click CO-OP Card

UploadImage
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ บรรยายเรื่องการบริการสมาชิก ณ เคาน์เตอร์บริการสมาชิก

UploadImage
นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส รองผู้จัดการ และนางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการบริการของฝ่ายต่าง ๆ 

UploadImage
นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage
นางสาวสุวารี ใยเผือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

UploadImage
นาวาเอก บทชาย บุญล้อม ผู้จัดการ สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

UploadImage
นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมเรื่องการบริหารงานสหกรณ์

UploadImage
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน