สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมงาน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

โดย waew
 วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:08 น.
 434

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
เยี่ยมชมงาน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

UploadImage
 
นายถาวร งามกนกวรรณ รองประธานกรรมการ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด นำคณะกรรมการและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 ท่าน เยี่ยมชมงานสหกรณ์ เวลา 09.00 น. ในเรื่องการบริหารงานสหกรณ์ด้านเงินกู้ เงินฝาก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายณรงค์ ทองขจร กรรมการดำเนินการ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการใช้บริการ ATM Click CO-OP Card

UploadImage
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการบริการสมาชิก ณ เคาน์เตอร์บริการสมาชิก

UploadImage
นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวสุวารี ใยเผือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ


UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

UploadImage
นายถาวร งามกนกวรรณ รองประธานกรรมการ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน และแนะนำทีมคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage
นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมเรื่องการบริหารงานสหกรณ์

UploadImage
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน