ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 เม.ย. 2559
 3,451

เพลงรุ้งร้อยใจ

 

                                                                     เพลงรุ้งร้อยใจ

       ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้แต่งเพลง "รุ้งร้อยใจ" และทำ MV ประกอบเพลง เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในขบวนการสหกรณ์ไทย

ขอขอบคุณ 
: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
: สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
: บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด