ข่าวสารสหกรณ์
  • 06 ม.ค. 2559
 5,372

เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน เริ่มใช้ 28 ธ.ค. 58

 

 

                                                                      ข่าวดี ...การให้เงินกู้สามัญ                                                          โดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน

                               เริ่มใช้ 28 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

                                                                   

                 

 

 

                  อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก