ข่าวสารสหกรณ์
  • 30 มิ.ย. 2560
 9,845

ท่องโลกกว้างหลังเกษียณ เปิดรับสมัครแล้ว สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

 

     ท่องโลกกว้างหลังเกษียณ

 เปิดรับสมัครแล้ว เที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

  • สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2560 เที่ยวภายในประเทศ จ.เพชรบุรี วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2560   ส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ 8 กันยายน 2560
  • สมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2560 เที่ยวต่างประเทศ พม่า วันที่  7-9 ตุลาคม 2560  ส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ในประเทศ 

 

 

                              ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการในประเทศ คลิ๊ก

 

ต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

             ดาวน์โหลดกำหนดการ และแบบฟอร์ม ต่างประเทศ (พม่า)คลิ๊ก