ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 1,902

สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก. เยี่ยมชมงาน 8 มิถุนายน 2553


สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จก.
เยี่ยมชมงาน
8 มิถุนายน 2553

เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 นายเกษม ทองปาน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด พร้อมกรรมการ - เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน
ศึกษาดูงานด้านการบริการทางการเงินในระบบสหกรณ์ออนไลน์ การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ และคุณวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร