ภาพกิจกรรม
  • 28 ก.ย. 2554
 2,630

วันคุ้มครองสัตว์ป่า 2553 ณ กรมอุทยานแห่งชาติฯ วันที่ 26-28 ธันวาคม 2553

ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐ ออนไลน์

วันคุ้มครองสัตว์ป่า 2553 ณ กรมอุทยานแห่งชาติฯ วันที่ 26-28 ธันวาคม 2553

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2553

กึ่งศตวรรษการอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมใจทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกรมอุทยานฯ ร่วมงาน ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยากาศภายในงานมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจมากมาย และร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธ