ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 มี.ค. 2563
 4,868

รวมข่าวสารสหกรณ์ป่าไม้ เดือนมีนาคม 2563

บทบรรณาธิการ เดือนมีนาคม 63

พบกันอีกครั้งนะครับ กับข่าวสารสหกรณ์ป่าไม้ ประจำเดือนมีนาคม 63 เดือนที่ผลัดเปลี่ยนฤดูกาล... ลมหนาว เย็น สบาย ที่ทุกท่านชื่นชอบ ได้สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมคำประกาศ จากกรมอุตุฯ ว่าประเทศไทย เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว!!!


การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนี้ เป็นกลไกของธรรมชาติ ที่สร้างความสมดุล ของพืชและสัตว์ ให้ดำรงชีวิต ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เฉกเช่นเดียวกันกับสหกรณ์ป่าไม้ของเรา ที่ปรับตัว เปลี่ยนแปลง การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ป่าไม้ บนเว็บไซต์ให้ เข้าถึงง่าย อ่านง่าย รวดเร็ว และ รองรับการอ่านได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ เพราะเราคำนึงถึงสมาชิกในการรับรู้เรื่องราวข่าวสารของสหกรณ์ รวมถึง สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ได้ทันทุกเหตุการณ์
 

โดยเนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมีนาคม 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้
 

UploadImage


1  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย

อ่านเพิ่มเติม

UploadImage


2 สอ.ปม ร่วมวางพานพุ่ม วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์ไทย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม

รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

UploadImage

3  25 ก.พ. 63 สอ.ปม. รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวฯ 2562

คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป   เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการ ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และดำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่  หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม
 

UploadImage
 

4 สอ.ปม. รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย ปปง.

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฏหมาย ปปง. ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม(สหกรณ์)  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

อ่านเพิ่มเติม


UploadImage
 

5  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ทำเลย! ไม่ต้องรอ

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คืออะไร? 
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร? และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ก็เปรียบเสมือนพินัยกรรมดี ๆ นั่นเอง เพราะเป็นหนังสือที่กำหนดสิทธิให้แก่บุคคล เช่นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม


UploadImage
 

6  ไทยพาณิชย์เลื่อนกำหนดการออกบัตร ATM แล้วเสร็จ เม.ย. 63

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการใช้บัตร ATM แบบแถบแม่เหล็กนั้น ทำให้สมาชิกและสมาชิกสมทบบางท่านที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2563 หากท่านอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ยกเลิกหรือแจ้งปิดบัญชีไทยพาณิชย์ และยังคงมีรายการเคลื่อนไหวในบัญชี
ทางสหกรณ์ได้ประสานไปยังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารทำบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่ที่เป็นแบบชิปการ์ด ซึ่งคาดว่าจะได้รับประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้น

อ่านเพิ่มเติม


UploadImage


7  สอ.ปม. เดินหน้าทำความสะอาดสำนักงาน เพิ่มความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เห็นว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มากขึ้น และถึงแม้ว่า ในบริเวณกรมป่าไม้จะยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สหกรณ์จึงได้มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคาร ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดภายในสำนักงานสหกรณ์ ทั้งห้องบริการสมาชิก ห้องโถงสันทนาการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 2 และชั้น 3 ห้องประชุมสหกรณ์ ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์และภายลิฟต์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคลากรภายในสหกรณ์ร่วมทำความสะอาด นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการเจลล้างมือประจำตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณมุมกาแฟ เคาน์เตอร์บริการ รวมถึงภายในลิฟท์สหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกผู้มาติดต่อสหกรณ์ไว้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม
 

UploadImage

 

8  วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัสโคโรน่า" COVID-19

การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCov) หรือ COVID-19 เป็นวิกฤติที่นานาประเทศให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตัวและความหวาดกลัวให้คนทั่วโลกหลังจากมีการรายงานการพบผู้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบหลายรายในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายปี 2562 และขณะนี้ยังคงปรากฏการแพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในวงกว้างที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยมีข้อมูลบ่งชี้ว่าในระยะแรกการระบาดมีสาเหตุมาจากสัตว์สู่คน เชื้อไวรัสโคโรนาที่เคยระบาดทั้งในอดีตและปัจจุบันมีต้นตอของเชื้อที่เหมือนกันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ ค้างคาว และอูฐ แต่เมื่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ทำให้ทนทานต่อภูมิคุ้มกันของคนและสามารถพัฒนาตัวกลายเป็นเชื้อที่ติดต่อจากคนสู่คนได้ จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในกว่า 110 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม


UploadImage

9 ทำธุรกรรมออนไลน์กับสหกรณ์กันเถอะ ลดความเสี่ยง COVID -19 จากการเดินทาง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สอ.ปม. จึงรู้สึกห่วงใยสมาชิกที่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่สหกรณ์ ซี่งอาจเสี่ยงเกิดการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเดินทางได้

สอ.ปม. จึงอยากขอเชิญชวนสมาชิก ทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยวิธีออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่ลดการเดินทางมายังสหกรณ์ 
อ่านเพิ่มเติม
 

UploadImage


สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563UploadImage