ข่าวสารสหกรณ์
  • 16 มี.ค. 2563
 7,925

เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมกับบริการใหม่!! เงินกู้สามัญ สำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์

Highlight

  • ดอกเบี้ย 4.20%
  • กู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ สูงสุด 500,000 บาท
  • ผ่อนชำระนาน 144 งวด 
  • ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
  • จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทและหนี้ตามสลิปรายเดือนแล้ว ไม่เกิน 70% ของรายได้

 

ประหยัดเงิน  ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอ.ปม. ในฐานะองค์กรที่ให้ความร่วมมือเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มาอย่างยาวนาน เราคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการสหกรณ์ในเรื่องการประหยัด อมออม มาใช้ร่วมกัน กับการประหยัดพลังงานธรรมชาติ  จึงเกิดโครงการ “เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สมาชิกประหยัดทั้งเงินในค่าอุปโภค และประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกัน

 

เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน นั้น เดิมที มีจุดประสงค์ให้ สมาชิก ใช้ในการติดตั้งเชื้อเพลิง NGV และ LPG ในรถยนต์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน ในการประหยัดน้ำมัน ที่ในสมัยนั้น มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ แต่มาในปัจจุบันนั้น ความนิยมในการติดตั้ง เชื้อเพลิง NGV และ LPG นั้น มีจำนวนลดลง เนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ลดลง และ เทคโนโลยีในการประหยัดเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ทันสมัยมากขึ้น

 

เราจึงมาคำนึงถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการประหยัดค่าอุปโภคในปัจจุบันมากที่สุด นั่นคือการประหยัดไฟฟ้าในบ้านเรือน  สอ.ปม. จึงได้ดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับสมาชิกขึ้นมาใหม่กับ “การให้กู้สำหรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์”  เพื่อใช้ไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์

อ่านรายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน คลิ๊กเลย

UploadImage


โซลาร์เซลล์ คืออะไร?

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จัดว่าเป็น พลังงานจากธรรมชาติที่ดีที่สุด เป็นพลังงานที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ และเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป

 

โซลาร์เซลล์ ดีอย่างไร?

1. ประหยัดไฟบ้าน

2. ถึงไฟฟ้าจะดับ เราก็มีแสงสว่าง

3. ชาร์จไฟด้วยแสงอาทิตย์

4. เป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใดๆ 

5. สามารถนำไปใช้ได้ทุกที่


ขอขอบคุณวิดีโอจาก www.thaipbs.or.th

โซลาร์เซลล์ มีระบบอะไรบ้าง

1. ระบบ ออนกริด (on grid ) คือ ระบบ solar cell ที่มีการเชื่อมกับการไฟฟ้า
UploadImage

 

การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟ เข้าตัวแปลงไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับ (Grid Tie Inverter ) เพื่อต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งระบบนี้เหมาะกับการใช้งานในตอนกลางวันเท่านั้น เช่น บ้านที่มีการใช้งานในตอนกลางวัน โรงเรียน มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน เป็นต้น


 

2. ระบบ ออฟกริด (off grid ) คือ ระบบ solar cell  ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า
UploadImage

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณความจุของแบตเตอรี่ (จำนวนลูกแบตเตอรี่) จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานของบ้านแต่ละหลัง ซึ่ง ระบบแบบ off grid นี้ จะมีราคาแพงกว่า ระบบ on grid

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม ด้วยพลังงานสะอาด เพื่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
 

ขอขอบคุณข้อมูล www.nexte.co.th  / www.powerofwe.world / www. google.com