วีดีโอออนไลน์
  • 25 พ.ค. 2563
 3,405

สรุปชี้แจงข้อเท็จริงกรณีวิกฤติการบินไทย สั้น ๆ เข้าใจง่ายเพียง 3 นาที !!!!!

สรุปคำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ วิดีโอ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เข้าใจเรื่องราวคำชี้แจงอย่างง่ายๆ ในเวลา 3 นาที และยังคงเนื้อหาสำคัญอย่างครบถ้วน

โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกล่าวยืนยันกรณีวิกฤติการบินไทยครั้งนี้จะไม่กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเราทุกคน อย่างแน่นอน เชิญรับชมค่ะ