สาระน่ารู้
  • 14 ก.ค. 2563
 8,159

หากทำสมุดเงินฝากหาย...ต้องทำอย่างไร?

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ไว้บริการสมาชิกทั้งสิ้น 5 ประเภทบัญชี ครอบคลุมทุกความต้องการในการฝากเงิน เพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากการออมอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยประเภทบัญชีเงินฝากทั้ง 5  ประเภทบัญชีมีดังนี้
 

UploadImage

1.บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

UploadImage

2.บัญชีออมทรัพย์พิเศษ

UploadImage

3.บัญชีออมทรัพย์เอนกประสงค์

UploadImage

4.บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

UploadImage
 

5.บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

 

บัญชีเงินฝากทั้ง 5 ประเภทบัญชีนี้ สหกรณ์จะมีสมุดเงินฝาก ให้แก่สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ เก็บไว้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนกับสหกรณ์ในการทำธุรกรรม ต่างๆ เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน และยังใช้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีอีกด้วย ซึ่งสมุดบัญชีเหล่านี้ หากสูญหาย แต่เดิมสหกรณ์ได้กำหนดให้สมาชิกที่จะทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ นำบัตรประชาชนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำเอกสารหลักฐานมายื่นที่สหกรณ์ ถึงจะทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้..ทำให้สมาชิกที่มีความจำเป็นต้องใช้สมุดเงินฝาก ได้รับความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก สหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำสมุดบัญชีเงินฝากใหม่ ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น กว่าเดิม

 

2 วิธีการง่ายๆ ในการทำสมุดบัญชีใหม่

1. ทำสมุดใหม่ ที่สหกรณ์   

  • สมาชิกสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำขอทำสมุดคู่ฝาก ได้ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก
  • ชำระเงิน 20 บาท ต่อ 1 เล่ม พร้อมยื่นบัตรประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ ก็สามารถทำสมุดบัญชีใหม่ได้แล้วค่ะ

 

2.ทำสมุดใหม่ โดยยื่นเอกสารทางไปรษณีย์   

  • สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์ หัวข้อที่ 7.7 แบบฟอร์มคำขอทำสมุดคู่ฝาก คลิ๊กตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด
  • แนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และเงินจำนวน 20 บาท ต่อการทำสมุดใหม่  1 เล่ม
  • จากนั้นส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สหกรณ์ ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 


UploadImage
 

เห็นไหมคะ ว่าการทำสมุดบัญชีใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด แต่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ควรมีความระมัดระวังในการดูแลสมุดบัญชีของท่าน เก็บไว้ในที่ปลอดภัยจะดีที่สุด เพราะหากตกอยู่ในมือมิจฉาชีพ ภัยจะตามในภายหลังนะคะ