ข่าวสารสหกรณ์
  • 11 พ.ย. 2563
 3,224

โอนเงินแล้ว!!! ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 63

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 1,526 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,635,600 บาท และจะทำการโอนเงินทุนสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นั้น คลิ๊กดูรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

 

ตอนนี้สหกรณ์ได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับ SMS ยืนยันการโอน และสามารถตรวจสอบยอดเงิน ได้ที่ App Forest Co-op ค่ะ คลิ๊กดูขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินผ่าน App

 

InfographicUploadImage