สาระน่ารู้
  • 08 ก.ค. 2564
 5,735

การตรวจสอบชื่อผู้ค้ำประกัน ก่อนขอพักชำระหนี้เงินต้น

จากที่สหกรณ์ได้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยโครงการพักชำระหนี้เงินต้น ในมาตรการที่ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มให้ส่งเอกสารคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา (อ่านรายละเอียด คลิ๊ก)

 

สมาชิกจำชื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้!!

สำหรับการขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญนั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการกรอกคำร้อง คือความยินยอมจากผู้ค้ำประกันในสัญญา ซึ่งในสัญญาจะประกอบไปด้วยผู้ค้ำประกันหลายคน จึงทำให้สมาชิกบางท่านอาจจะจำไม่ได้ว่า มีใครค้ำประกันให้ตนเองบ้าง จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการยื่นคำขอ

 

วันนี้สหกรณ์จึงขอแนะนำวิธีการดูรายชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้สามัญของตนเอง โดยสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ใน Application ของสหกรณ์ ได้ดังนี้ (ดูวิธีการติดตั้ง Application คลิ๊ก)


UploadImage
 

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ค้ำประกัน

1. เปิด Application สหกรณ์ และเลือกเมนู “เงินกู้”

2. กดเลือก “สัญญาเงินกู้” ที่ต้องการตรวจสอบ

3. สามารถดูรายชื่อ “ผู้ค้ำประกัน” ในสัญญานั้นๆ ได้