กิจกรรมสมาชิก
  • 14 ก.ย. 2564
 4,744

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

UploadImageคลิ๊กเพื่อตรวจสอบสถานะ การสมัครขอรับทุน


หมดเขตการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร 64 ไปแล้ว ในวันที่ 31 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา  สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับทุนการศึกษาบุตร 64 ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

 

และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรได้ในวันที่ 28 กันยายน 2564  โดย สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 30 กันยายน 2564

 

UploadImage
 

 


เอกสาร