ภาพกิจกรรม
  • 01 ต.ค. 2564
 989

สอ.ปม.ร่วมแสดงความยินดี กับนายสุรชัย อจลบุญ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้

ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ  นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ มอบกระเช้าผลไม้ 

เพื่อร่วมแสดงความยินดี กับนายสุรชัย อจลบุญ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้