สหกรณ์ดิจิทัล
  • 28 ต.ค. 2564
 1,606

กู้เงินผ่าน App ไม่ได้ หน้าจอขึ้นว่า “ยังไม่ได้เปิดระบบ” ต้องทำยังไง !?

 

อยากกู้เงินผ่าน App แต่หน้าจอเด้ง! แจ้งเตือนว่า “ยังไม่เปิดระบบ หรือ ยังไม่เปิดใช้งาน”  


UploadImage

ปัญหาการแจ้งเตือนแบบนี้ เนื่องมาจาก “สมาชิกยังไม่ได้ยื่นคำขอกู้ ครั้งแรก มาให้สหกรณ์เปิดระบบการกู้ผ่าน App” ซึ่งสมาชิกสามารถส่งคำขอกู้ฉุกเฉินผ่าน App และ คำขอกู้สามัญดิจิทัล มายังสหกรณ์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ก่อน

UploadImage


แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉินผ่าน App 

- สำหรับสมาชิก (ดาวน์โหลด คลิ๊ก)

- สำหรับสมาชิกสมทบ (ดาวน์โหลด คลิ๊ก)

UploadImage
 

แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญดิจิทัล ผ่าน App 

-สำหรับสมาชิกเท่านั้น (ดาวน์โหลด คลิ๊ก)

 

2. พิมพ์แบบฟอร์มคำขอกู้

ต้องพิมพ์แบบฟอร์มคำขอกู้ทั้ง 3 แผ่น ให้ครบ  (โดยต้องพิมพ์หน้าที่ 1 และ 2  อยู่ในแผ่นเดียวกัน)

UploadImage
 

 

3. เตรียมเอกสารแนบ

-สำเนาบัตรประชาชน 

-สลิปเงินดือน เดือนล่าสุด และ เดือนมีนาคม 2563 

UploadImage


4. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดมาที่สหกรณ์ 

ทางไปรษณีย์ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

UploadImage

5. รอรับ SMS ยืนยันการอนุมัติ

เพียงเท่านี้ สมาชิกก็สามารถทำรายการกู้เงิน และ ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ผ่าน Application Forest Co-op ได้แล้ว 

 

video