ข่าวสารสหกรณ์
  • 15 ธ.ค. 2564
 6,357

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม
 

เราเดินทางเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ ...ปี 2564 กำลังจะผ่านไป มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ , ภัยจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เอง ได้มีนโยบาย ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์สมาชิกที่ประสบวิกฤติต่างๆ ในปีนี้อย่างครบถ้วน

 

เคียงข้างกัน ทุกวิกฤต

โดยสหกรณ์ได้มอบสวัสดิการช่วยเหลือโควิด - 19 แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน มาแล้วตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 และจะยังคงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อไป จนถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนครบ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิก 10,000 บาท และสมาชิกสมทบ 5,000 บาท

 

“โครงการพักชำระหนี้ " อีกหนึ่งโครงการที่สหกรณ์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด -19  ที่ช่วยเหลือในการพักชําระหนี้เงินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท นาน 3 เดือน 

 

สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เราก็ได้มี โครงการร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมไป กับสวัสดิการ “เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย” เป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนสมาชิกที่ประสบภัยโดยสหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุด 40,000 บาท 

 

แบ่งปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม

และนอกจากโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่สมาชิกแล้ว ก็เป็นประจำที่สหกรณ์จะมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี โดยของขวัญปีใหม่ 2565 นี้ สหกรณ์ได้จัดทำ "กล่องข้าว อเนกประสงค์ CO-OP newnormal box” กล่องข้าว ถาดหลุมสแตนเลสอย่างดี ขนาดใหญ่ กว้าง 30 cm. ยาว 25 cm. เก็บความร้อนความเย็นได้อย่างดี มาพร้อม Design ที่ทันสมัย เพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณที่เราจะร่วมเดินทางสู่สหกรณ์ยุคใหม่ ในปี 2565 ไปด้วยกัน

 

สุดท้ายนี้ขอให้ ท่านสมาชิกและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง พร้อมจิตใจที่แข็งแกร่ง ทั้งในเทศกาลแห่งความสุขนี้ จวบจนตลอดทั้งปี สวัสดีปีใหม่...เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนธันวาคม 2564 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


เลื่อนการจัดส่งของขวัญปีใหม่ 2565

เนื่องจากมาตรการในการควบคุมโรค Covid -19 ที่เข้มข้นขึ้นอย่างมาก หลังจากมีการค้นพบเชื้อ Covid -19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ แพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดลต้า และ ติดเชื้อซ้ำได้ง่าย ทำให้การตรวจสอบ “กล่องข้าวอเนกประสงค์” ที่ทางสหกรณ์จัดทำเป็นจำนวนมากนั้น ต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านกระบวนการตรวจเชื้อ ระหว่างประเทศก่อน (คลิ๊กอ่านต่อ) 

ผูกบัญชี สหกรณ์+กรุงไทย สะดวก ถอนง่าย ในบัตรเดียว

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถอนเงินสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ท่านสามารถผูกบัญชีสหกรณ์ เข้ากับบัญชีกรุงไทย ที่ท่านมีอยู่ได้  ง่าย...ผูกบัญชีได้ฟรี!! ถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM กรุงไทย (คลิ๊กอ่านต่อ)สอ.ปม. ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์”

จากเดิมกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รักษาระดับมาตรฐานในระดับดีเลิศมาทุกๆปี (คลิ๊กอ่านต่อ)


UploadImage
 

ฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการกู้ชีพพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  เวลา 15.00 น -18.00 น  ฝ่ายจัดการได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการกู้ชีพพื้นฐาน โดยวิทยากร นายพิชิตชัย เหมือนเกาะหวาย จากบริษัทอัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด (คลิ๊กอ่านต่อ)


saving-money | PDAMobiz


แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล ภายใน 7 ม.ค. 65

เลือกรับได้ 2 กรณี เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือโอนเป็นหุ้น

ใกล้เข้ามาแล้ว..กับการรับผลตอบแทนที่สมาชิกได้ร่วมถือหุ้นกับสหกรณ์ และได้รับเงินปันผลนั่นเอง ในทุก ๆ ปี เมื่อใกล้จะครบปีบัญชีของสหกรณ์ (31 ธันวาคม) สหกรณ์จะเปิดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถส่งเรื่องแจ้งการเปลี่ยนการรับเงินปันผล (คลิ๊กอ่านต่อ)ทำไม? ยื่นกู้สามัญต้องขอสลิปเงินเดือนมีนาคม 2563

การยื่นกู้สามัญทุกประเภท สมาชิกยังคงต้องแนบสลิปเงินเดือนมีนาคม 2563 และเดือนล่าสุดด้วยทุกครั้ง!! ถึงแม้ว่าได้ผ่านข้ามปี 2563 มาแล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีมาตั้งแต่ต้นปี 2563 นั้น สถาบันการเงินต่าง ๆ จึงมีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้ประชาชน เช่น การพักชำระหนี้   (คลิ๊กอ่านต่อ) 

พบปัญหา - มีข้อเสนอแนะ ต่างๆ แจ้งข้อร้องเรียนกับสหกรณ์ได้

ด้วยมาตรฐานในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่โปร่งใส ยุติธรรม  ตรวจสอบได้ ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง น่าเชื่อถือแก่สมาชิกสหกรณ์ (คลิ๊กรายละเอียด)

 

 


สอ.ปม. “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยอาคารสำนักงานของสหกรณ์ได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไว้ใช้งานอย่างครบถ้วน ทั่วทั้งสำนักงาน รวมถึงได้จัดทำการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี (คลิ๊กอ่านต่อ)

 


 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2564

UploadImage