สหกรณ์ดิจิทัล
  • 05 ม.ค. 2565
 8,549

สมาชิกทุกท่านอย่าลืม!! ตรวจสอบ SMS เพื่อรับ ลิ้งก์ในการลงประชามติ

 

เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตสหกรณ์ สมาชิกทุกท่านอย่าลืม!! ตรวจสอบ SMS
เพื่อรับลิ้งก์ในการลงประชามติ
 

เรื่อง “ควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ให้พนักงานราชการ เป็นสมาชิกหลักหรือไม่!?”
 

 

UploadImage
-----------

UploadImage


วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

 จากที่สหกรณ์ ได้เปิดให้สมาชิกออกเสียงลงประชามติเรื่อง “ควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ให้พนักงานราชการ เป็นสมาชิกหลักหรือไม่!?” เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 65  ถึง วันที่ 7 ม.ค. 65 เวลา 16.30 น. นั้น

 

ได้มีสมาชิกหลายท่านนะครับ ที่อาจยังไม่ได้เปิดดูข้อความ SMS หรือยังไม่ได้สังเกตกล่องข้อความ ในโทรศัพท์มือถือของท่าน และเพื่อให้เป็นการไม่เสียสิทธิ์ ในการออกเสียงลงประชามติ สมาชิกสามารถดูข้อความ ของสหกรณ์และ กดลิ้งค์เพื่อทำการลงประชามติได้เองจากโทรศัพท์มือถือของท่านครับ

 

ขั้นตอนตรวจสอบ SMS และ การลงประชามติ ง่ายๆดังนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage