ข่าวสารสหกรณ์
  • 13 ม.ค. 2565
 8,703

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมกราคม 2565

บทบรรณาธิการโดย :ศูนยตา

 

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ผ่านช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปไม่นาน  เริ่มต้นปีใหม่ นี้ สหกรณ์ขออวยพรให้สมาชิกและครอบครัว มีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่ ขอให้ปลอดภัยและมีพลังใหม่ๆ ต่อสู้กับงานและสถานการณ์โรคระบาดไปด้วยกันนะครับ

 

ปีใหม่แล้ว ก็ใกล้เข้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ เป็นวันที่มีผู้แทนสมาชิก จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ย  การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รวมถึงสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และ คณะกรรมการดำเนินการ

 

ซึ่งในปีนี้ ทางสหกรณ์ยังไม่สามารถจัดงานประชุมใหญ่ ที่ห้องประชุมของสหกรณ์ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ระลอกใหม่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ทำให้ต้องย้ายสถานที่จัดงานเป็นที่ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

โดยการจัดงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก และ สำหรับผู้แทนสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาประชุม ทางสหกรณ์จะมีการ ถ่ายทอดสดงานประชุม ผ่าน ช่องทาง Youtube Live ให้สมาชิกรับชมอีกด้วย

 

โรคระบาดที่ยาวนานในครั้งนี้ อาจทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆ ไม่สะดวกเหมือนก่อน แต่พวกเราชาวสหกรณ์ป่าไม้ จะยังคงผูกพันกัน และร่วมพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สวัสดีครับ
 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมกราคม 2565 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

UploadImage

 

สารประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 43 ปี ในปีนี้สหกรณ์กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก จนบัดนี้มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 32,716 คน สินทรัพย์รวม 20,728 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราทุกคนที่สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย (คลิ๊กรายละเอียด) 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ( คลิ๊กรายละเอียด )

 


สรุปผลการลงประชามติ การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลัก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกมีการลงประชามติ เรื่อง การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลัก เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์โดยตรงจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจอนาคตของสหกรณ์ ( คลิ๊กรายละเอียด )

  

แจ้งปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 64 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.00% เงินเฉลี่ยคืน 11% ทำไมปันผลปีนี้จึงลดลง?

Highlight

    •    แจ้งเงินปันผล 5.00% เงินเฉลี่ยคืน 11% (หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)

    •    สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนในวันที่ 18 ม.ค. 65

    •    สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 ก.พ. 65 เวลาประมาณ 18.00 น. ( คลิ๊กรายละเอียด )

 


เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และทุก ๆ ปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น สหกรณ์จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุก ๆ ท่าน สหกรณ์จึงมานำเสนอเกร็ดน่ารู้ ในเรื่อง “เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? แล้ว คำนวณอย่างไร ?” ให้ทุกท่านได้ทราบกัน ( คลิ๊กรายละเอียด )

 


 

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ทุกประเภท 0.15% เงินฝากทุกประเภท 0.35% ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ข้อ 106 (1) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 44 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก ดังนี้ ( คลิ๊กรายละเอียด )

 


 

ปี 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกกว่า 29 ล้านบาท

เงินสวัสดิการ เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่สมาชิกจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดสรรทุนสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบไว้มากมาย ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการไปทั้งสิ้นรวม 30,432,898.90 ล้านบาท โดยสามารถสรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการได้ดังนี้ ( คลิ๊กรายละเอียด )

 

 

ใหม่!! สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ

Highlight

    •    สำหรับสมาชิกเท่านั้น

    •    แบ่งจ่าย 6 งวด (งวดแรกจ่ายครี่งหนึ่งของเงินที่ได้รับ ที่เหลือแบ่งจ่ายให้เท่ากันอีก 5 งวด)

    •    เสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการครบตามจำนวน ให้การจ่ายเงินเป็นอันสิ้นสุด

    •    ยื่นรับสวัสดิการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการในกรณีนั้

    •    ผู้ที่ทุพพลภาพก่อนเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ ( คลิ๊กรายละเอียด )

 


 

ขยายเวลา เพิ่มความอุ่นใจให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยจะจ่ายเงินสวัสดิการเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ( คลิ๊กรายละเอียด )ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 2

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ ( คลิ๊กรายละเอียด )

 


 

เปิดรับฝากเหรียญ ทุกวันที่ 11 ถึง 20 ของทุกเดือน

สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ออมเงินเป็นประจำทุกวันด้วยการหยอดเหรียญใส่กระปุกออมสิน และเก็บสะสมจนเป็นเงินก้อนใหญ่ ท่านสามารถนำเหรียญนั้นมาฝากที่สหกรณ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝาก หรือค่าธรรมเนียมนับเหรียญ โดยสหกรณ์ได้กำหนดเงื่อนไขการรับฝากเหรียญได้ ดังนี้ ( คลิ๊กรายละเอียด )

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2564
UploadImage