ข่าวสารสหกรณ์
  • 08 มี.ค. 2565
 7,720

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2565

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม

 

สำหรับช่วงเวลาที่เศษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  ที่ผ่านมา เชื่อว่าชาวสหกรณ์ป่าไม้ที่เป็นนักลงทุน คงกำลังติดตามอีกหนึ่งข่าวสำคัญ  (ผู้เขียน เขียนบท บ.ก. เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 ) จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งในด้านราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำ ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้ยัง บวกกับการแพร่ระบาดของ COVID-19ในปัจจุบัน ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวที่ฉุดรั้งการฟื้นฟูของเศรษฐกิจ แน่นอนว่าผลกระทบนี้  ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ต้องกำกับและดูแลการลงทุนภายนอกของสหกรณ์อย่างระมัดระวังมากที่สุด ทั้งติดตาม ประเมินผล คัดกรองการลงทุน ทั้ง ตราสารหนี้ ตราสารทุน และ กองทุนรวมต่างๆ  เพื่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิกทุกท่าน ค่ะ

 

และสำหรับสมาชิกที่มีกิจการเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ การดำเนินกิจการไม่คล่องตัว กำไรน้อยลง ต้นทุนสูงขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในด้านนี้ สอ.ปม. ได้มีบริการเงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจเดิมของสมาชิก รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก และเพื่อช่วยลดภาระหนี้สิ้นให้กับสมาชิก สอ.ปม.จึงกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3.80% และยังผ่อนชำระได้นานถึง 144 งวด

 

ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูงขึ้นนี้ เราต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออมเงิน เพื่อใช้จ่ายในยามจำเป็น เพื่อที่เราจะผ่านพ้นสถานการณ์ นี้ไปด้วยกัน  สวัสดีค่ะ ^^


 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมีนาคม 2565 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

บ.ประกันชีวิตกลุ่ม ตึงราคาเบี้ยประกันเดิมไม่ไหว!! แจ้งเพิ่มเบี้ยประกัน สอ.ปม.พิจารณาประกวดราคา บ.ประกันใหม่ทันที ราคาใหม่เริ่มหักเงิน พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

 

จากที่ สอ.ปม. ได้มีการให้สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทุกประเภท ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามวงเงินหนี้สามัญรวมกันทุกประเภท โดย อัตราเบี้ยประกันสูงสุดที่ 1,800 บาท วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป 3 ล้านบาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 6 ล้านบาท รวมแผนประกันชีวิตกลุ่มทั้งสิ้น 49 แผน (คลิ๊กอ่านต่อ) 

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 25 ก.พ. 65

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้  (คลิ๊กอ่านต่อ)ปิดรับสวัสดิการสมาชิกสมทบ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากครบวงเงิน 1.5 ล้านบาท

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกสมทบ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรค โควิด 19 สหกรณ์จึงได้กำหนดระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ (คลิ๊กอ่านต่อ)มาทำธุรกรรมออนไลน์กับสหกรณ์กันเถอะ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ปลอดภัยจากโควิด 19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สอ.ปม. จึงรู้สึกห่วงใยสมาชิกที่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่สหกรณ์ ซี่งอาจเสี่ยงเกิดการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเดินทางได้ (คลิ๊กอ่านต่อ) 

ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.65

ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ  และฝ่ายจัดการ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  (คลิ๊กอ่านต่อ)

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565UploadImage