ภาพกิจกรรม
  • 18 เม.ย. 2565
 1,882

16 เม.ย. 65 สอ.ปม. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ระดับ Deep Cleaning ทั่วทั้งอาคารสำนักงาน

วันที่ 16 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ระดับ Deep Cleaning ทั่วทั้งอาคารสำนักงาน 


UploadImage
 

เพิ่มความปลอดภัย ในการใช้บริการ ด้วยการฆ่าเชื้อระดับ Deep Cleaning

เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid19 ขั้นสูงสุด และ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน ทางสหกรณ์ได้ดำเนินการประสานทีมงานให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ กำจัดเชื้อโรคและไวรัส ตามแบบมาตรฐานสากล (บริษัท Natural Cleaning System) เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมดในอาคาร ทั่วทุกห้อง ทุกชั้น 


UploadImage
 

โดยสหกรณ์จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ แก่สมาชิกที่ใช้บริการทุกท่าน


ใบรับรองการยืนยัน สถานที่ที่มีการป้องกัน การแพร่ระบาดของ Covid 19 ระดับมาตรฐานสากล

UploadImage