ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 พ.ค. 2565
 2,288

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม

 

สวัสดีเดือนพฤษภาคมชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนกันแล้ว ที่ผ่านมาเราก็รับมือกับพายุฝนกันมาเกือบตลอดเดือนเลยนะคะ หลายจังหวัดคงได้รับผลกระทบตามกันไปยังไงก็ขอให้สมาชิกรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ

 

ช่วงนี้ลูกหลานสมาชิกหลายท่านคงเริ่มเปิดเรียนกันแล้ว การเปิดเทอมวันแรกคงเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่โรงเรียนต้องถูกปิดมานานจากสถานการณ์โควิด-19 ภาพที่เห็นนักเรียน ต่างพากันเดินเข้าโรงเรียนในตอนเช้ามีครูคอยต้อนรับอยู่หน้าประตู ผู้ปกครองขับรถมาส่งลูกเข้าเรียน เป็นภาพที่ชวนให้คิดถึงจริงๆ แต่อย่างไรก็อย่าลืมเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง บวกกับนักเรียนเปิดเทอม การจราจรช่วงนี้ก็คงติดขัดหนาแน่นกันน่าดู

 

ช่วงเปิดเทอมแบบนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ก็ได้เตรียมเปิดให้สมาชิกทุกท่าน ได้ยื่นขอรับทุนสวัสดิการ

เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565 โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท

- ทุนเรียนดี

- ทุนเกียรตินิยม

- ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2565 นี้

ทางสหกรณ์จะแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบกันในเดือน มิ.ย. 65 ที่จะถึงนี้ สมาชิกอย่าลืมติดตามข่าวสารของสหกรณ์ได้ที่เว็บไซต์ และแฟนเพจของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ^^

 

 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


Second slide


เปิดเสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2566

โครงการคนดีศรีสหกรณ์ เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทในการทำงาน ยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (คลิ๊กรายละเอียด)

 สอ.ปม. เปิดให้ศึกษาดูงานแบบออนไลน์

จากการปรับตัวสู่ยุค new normal ในสังคมปัจจุบัน สอ.ปม. จึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารงาน การดำเนินงาน  และ การบริการสมาชิก ให้เป็นรูปแบบ Online มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลทางการเงิน การกู้ การฝากเงิน ฯลฯ ผ่าน App รวมถึงการ ขอรับสวัสดิการ หรือ การจัดส่งเอกสารต่างๆ ผ่านทาง Line สหกรณ์ เป็นต้น (คลิ๊กรายละเอียด)

 สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้ (คลิ๊กรายละเอียด)

 1 มิ.ย. 65 ยื่นกู้กับสหกรณ์ ใช้แค่สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน ไม่ต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือน มี.ค. 63 แล้ว!!

ในปัจจุบันการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้พักชำระหนี้แล้ว ทั้งนี้สหกรณ์เองก็ได้ประสานงานกับสถาบันการเงินต้นสังกัดของสมาชิก ทราบว่าสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จึงทำให้ยอดผ่อนชำระหนี้ของสมาชิกที่หักจากเงินได้รายเดือนในสลิปเงินเดือนลดลง และ สหกรณ์เองก็ได้บันทึกข้อมูลหนี้ภายนอกของสมาชิกไว้ในระบบสหกรณ์แล้ว (คลิ๊กรายละเอียด)


 

ใหม่!! ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มีเบี้ยเท่าไร? วงเงินคุ้มครองเท่าไรบ้าง?

จากที่สหกรณ์ได้มีประกาศฯ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มใหม่ แบบชั่วระยะเวลาประจำปี 2565 - 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี และมีการปรับราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มใหม่ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีอัตราเบี้ยประกันและวงเงินความคุ้มครองดังนี้ (คลิ๊กรายละเอียด)


 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565UploadImage