ข่าวสารสหกรณ์
  • 04 ก.ค. 2565
 3,413

เปิดให้บริการ (กรณีพิเศษ) ในวันที่ 13-15 ก.ค. 65 เพื่อให้สมาชิกเตรียมพร้อมวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า


จากที่สหกรณ์ได้ประกาศปิดการให้บริการ 5 วัน เพื่อเชื่อมต่อระบบการจัดการงานและการทำธุรกรรมรูปแบบใหม่ !! (คลิ๊กอ่านข่าว) ดังนั้นเพื่อ ให้สมาชิกได้เตรียมพร้อมในการวางแผนการทำธุรกรรมต่างๆ ล่วงหน้า

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้ “เปิดให้บริการ (กรณีพิเศษ) ในวันที่ 13-15 ก.ค. 65"

 

 

เปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.

เงินฝาก

- สหกรณ์ปิดรับฝากเงินสด ที่สำนักงานสหกรณ์ (เนื่องจากธนาคารปิดให้บริการ)
 

การถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์
- สหกรณ์ปิดถอนเงินสด ที่สำนักงานสหกรณ์ (เนื่องจากธนาคารปิดให้บริการ)

- สมาชิกสามารถ เขียนใบถอน-โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ได้ในเวลา 08.30 น. - 12.00 น. โดยสหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ภายในเวลา 15.00 น. หากเลยเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะทำการโอนเงิน เข้าบัญชีของท่านในวันถัดไป 
 

เงินกู้

- เปิดให้บริการตามปกติ

 

การให้บริการออนไลน์

ฝากเงิน/ระดมหุ้น/ชำระหนี้

- สมาชิกสามารถ ใช้บริการ ผ่าน App หรือ Payment ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ได้ตามปกติ

** สำหรับ การ โอนเงิน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 20 ก.ค.65 ( เนื่องจากในวันดังกล่าวธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดการส่งข้อมูลมายังสหกรณ์)
 

ถอน-โอนเงินผ่าน line สหกรณ์

- สมาชิกสามารถส่งใบถอน-โอน ผ่านไลน์ ได้ในเวลา 08.30 น. - 12.00 น. โดยสหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ภายในเวลา 15.00 น.

 

การสอบถามข้อมูลทางการเงิน

Callcenter : 02-579-7070 ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

Line : @Forestcoop ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน


 

Infographic


UploadImage
 

UploadImage

 

UploadImage

UploadImage