ภาพกิจกรรม
  • 06 ก.ค. 2565
 650

8 ก.ค. 65 สิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่!!

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประกาศให้สมาชิกที่ต้องการขอย้ายกลุ่มใหม่ หรีอจัดตั้งกลุ่มใหม่ ภายในวันที่ 8 ก.ค. 65 นั้น ในตอนนี้ ใกล้ครบกำหนดเวลาขอย้าย และจัดตั้งกลุ่มใหม่แล้ว

 

ท่านที่ยังไม่ได้แจ้งย้าย หรือแจ้งจัดตั้งกลุ่มใหม่ ให้รีบส่งเอกสารการขอย้ายและจัดตั้งกลุ่มใหม่มาที่สหกรณ์ผ่านช่องทาง Line Official ของสหกรณ์ (ID : @forestcoop) ภายในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 65 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

"คลิ๊กดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก"

"คลิ๊กดาวน์โหลดคำขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก"

 

หากพ้นกำหนดเวลาไปแล้ว สมาชิกที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอย้ายหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่ จะสามารถแจ้งย้ายกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ในปี 2567 ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

 

ขั้นตอนการขอย้ายกลุ่มใหม่

1. สมาชิกทุกท่านจะมีสังกัดกลุ่มอยู่แล้ว โดยสามารถ "คลิ๊กที่นี่" เพื่อดูสังกัดกลุ่มของตัวเอง

2. ดาวน์โหลด คำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก “คลิ๊ก”

3. กรอกเอกสาร คำขอเปลี่ยนแปลงสังกัดกลุ่มสมาชิก ให้เรียบร้อย แล้วส่งมาที่สหกรณ์

    • ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ 169 ปณศ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    • ทางโทรสาร (Fax ) : 02-579-9774

    • ทาง E-mail :  forestcoop@gmail.com

    • ทาง Line สหกรณ์ : @forestcoop
 

Infographic


UploadImage