สหกรณ์ดิจิทัล
  • 01 ส.ค. 2565
 9,152

11 ส.ค. 65 ยกเลิกบริการ ถอน-โอนเงินผ่าน Line สหกรณ์


11 ส.ค. 65 ยกเลิกบริการ ถอน-โอนเงินผ่าน Line สหกรณ์ 

สะดวกกว่า!! สมาชิกสามารถถอน-โอนเงินผ่าน App CO-OP GO ได้เลยตลอด 24 ชม 

 

จากที่ สอ.ปม. ได้เปิดบริการให้สมาชิก สามารถส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน Line Official ของสหกรณ์ได้ ซึ่งกำหนดให้สมาชิก ส่งภาพถ่ายคำขอถอนเงินฝากพร้อมหลักฐาน ก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 12.00 น. และระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น

 

ซึ่งบัดนี้ สอ.ปม. ได้เปิด ตัว App CO-OP GO ซึ่งมี function ในการทำธุรกรรมออนไลน์ อย่างครบถ้วน รวมถึงการ ถอน-โอน เงินฝากระหว่างบัญชีสหกรณ์ไปบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ทุกวัน ตลอด 24 ช.ม. ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่า การส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน Line 

 

ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จึงเห็นชอบปิดการให้บริการถอน-โอน เงินฝากผ่าน Line เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

สมาชิกที่เคยถอนโอนผ่าน Line สามารถถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน App CO-OP GO ได้แล้ววันนี้  ทุกวัน ตลอด 24 ช.ม. ง่ายกว่า สะดวกกว่า เหมือนไปสหกรณ์ด้วยปลายนิ้ว

 


UploadImage

UploadImage


วิธีโอนเงินจากสหกรณ์ไปกรุงไทย

Infographic
 

 


 UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เรื่อง ปิดให้บริการถอนโอนเงินฝากผ่าน Application Line

 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เปิดให้บริการสมาชิกถอนเงินฝากผ่าน Line: @forestcoop โดยให้สมาชิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชีต่อบัญชีต่อวัน และส่งภาพถ่ายคำขอถอนเงินฝากพร้อมหลักฐานก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 12.00 น. และระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น

 

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับสมาชิกง่ายขึ้น โดยผ่าน Application Forest Co-op Go คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ในการประชุม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จึงขอปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่าน Application Line ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่จะถอนโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์ไปบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือถอนโอนเงินฝากระหว่างบัญชีของท่าน หรือถอนเงินเพื่อชำระหนี้ หรือถอนเงินเพื่อระดมหุ้น หรือถอนเงินเพื่อโอนไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกอื่น สามารถทำธุรกรรมผ่าน Application Forest Co-op Go ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร