ข่าวสารสหกรณ์
 • 07 ก.ย. 2565
 10,020

กลับมาแล้ว!! โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 65 เริ่มสมัคร 12 ก.ย. 65

Highlight

 • สำหรับผู้เกษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565
 • 2 ทริปในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดชลบุรี
 • 2 ทริปในต่างประเทศ ประเทศสปป.ลาว และ ประเทศเวียดนาม
 • สมาชิก 1 คน สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 คนเท่านั้น
 • เริ่มสมัคร 12 ก.ย. 65 (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก) (ดาวน์โหลดใบสมัครผู้ติดตาม)
 • สมาชิกและผู้ติดตาม สามารถเลือกไปทัศนศึกษาได้เพียงที่เดียวเท่านั้น

 

ตามที่สหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งสหกรณ์มุ่งหวังที่จะให้สมาชิกยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป 

 

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาทำให้สหกรณ์ไม่สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ แต่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติเห็นชอบจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ สำหรับผู้เกษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 

 

โดยเห็นชอบจัดโครงการฯ ในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี ต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

UploadImage

ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

เริ่มสมัคร 12 ก.ย.-28 ก.ย. 65

 

เดินทาง 3 รอบ


รอบที่ 1 :  สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563  จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง : วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 


รอบที่ 2 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2564 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 


รอบที่ 3 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2565 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)
เดินทาง : วันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

 

UploadImage


ทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี 2 วัน 1 คืน

เริ่มสมัคร 12 ก.ย.-11 ต.ค. 65

 

เดินทาง3 รอบ
 

รอบที่ 1 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563  จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง :  วันจันทร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565


รอบที่ 2 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2564 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง :  วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565


รอบที่ 3 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2565 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)
เดินทาง :  วันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 
 

UploadImage


ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศสปป.ลาว (หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง) 4 วัน 3 คืน

เริ่มสมัคร 12 ก.ย.-7 ต.ค. 65


เดินทาง3 รอบ


รอบที่ 1 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563  จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง : วันอังคารที่ 1 – วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565


รอบที่ 2 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2564 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง : วันพุธที่ 9 – วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565


รอบที่ 3 :  สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2565 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)
เดินทาง : วันจันทร์ที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

UploadImage
 

ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม (ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน

เริ่มสมัคร 12 ก.ย.-17 ต.ค. 65

 

เดินทาง3 รอบ


รอบที่ 1 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563  จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง : วันจันทร์ที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

รอบที่ 2 : สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2564 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)

เดินทาง :  วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565


รอบที่ 3 :  สำหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2565 จำนวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม)
เดินทาง : วันอังคารที่ 6 – วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 

UploadImage

 

ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 5,500 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,500 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 5,500 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

 

ทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 6,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 800 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 6,200 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

 

ทัศนศึกษา ประเทศสปป.ลาว สมาชิกจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คนละ 11,500 บาท ( ราคาเต็ม 18,500 บาท สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท )
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 18,500 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

 

ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม (ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์) สมาชิกจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คนละ 9,900 บาท ( ราคาเต็ม 16,900 บาท สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 16,900 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว

UploadImage
 

ภายในประเทศ

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก) (ดาวน์โหลดใบสมัครผู้ติดตาม)

2. ชำระเงินค่ามัดจำ

3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : ForestCoop@gmail.com

ต่างประเทศ

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก) (ดาวน์โหลดใบสมัครผู้ติดตาม)

2. ชำระเงินค่าร่วมโครงการ (จำนวนเต็ม)

 

3. เตรียมเอกสารเดินทางต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (International Vaccination Certificate) ที่ขอจาก Application หมอพร้อม

4. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
 • เอกสารการเดินทางต่างประเทศ

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official : @Forestcoop
 • Email : ForestCoop@gmail.com
UploadImageUploadImage

UploadImage
 

ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
 

UploadImage
 

วันแรก

เวลา 07.00 น.    

 • นัดหมายพร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ)

เวลา 07.30 น.    

 • ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถโค้ชชั้นเดียวปรับอากาศ VIP (บริการอาหารเช้าแบบ Set Box ขนมและเครื่องดื่มบนรถ)

เวลา 10.30 น.    

 • เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี
 • วัดเขาสูงแจ่มฟ้า อำเภอท่ามะกา (นมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ องค์พระพิฆเนศวร พระพุทธไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิม พญาธนบดีนาคราช และแลนด์มาร์คแห่งใหม่ “เสาโทริอิสีแดง” ที่จำลองมาจากวัดญี่ปุ่น และชมวิวสกายวอล์ค)
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เวลา 13.00 น.

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Keeree Mantra ร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี (บริการเครื่องดื่มยามบ่าย ท่านละ 1 แก้ว เมนูซิกเนเจอร์ กาแฟ ชา หรือน้ำผลไม้ต่าง ๆ)

เวลา 15.00 น.    

 • เข้าที่พัก เลอบาแซงรีสอร์ท (Lebassin Resort) ระดับ 4 ดาว

เวลา 15.30 น.    

 • กิจกรรมล่องแพ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนแพ พร้อมซุ้มส้มตำ)
 • กิจกรรมลากแพเปียกสำหรับท่านที่ชื่นชอบกิจกรรม Avenger
 • กิจกรรมพายเรือคายัคชมวิว พร้อม Sup board หรือบอร์ดยืนพาย

เวลา  18.30  น.    

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก (บุฟเฟต์เมนูหลากหลาย บาบีคิวปิ้งย่าง กิจกรรมคาราโอเกะ) - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เวลา 07.00 - 09.00 น.    

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (บริการอาหารเช้า Signature แบบฉบับของเลอบาแซงรีสอร์ท)

เวลา  09.30 น.    

 • เดินทางไปยัง เขื่อนศรีนครินทร์ ชม สวนเวลารำลึก และนาฬิกาแดด

เวลา 12.00  น.    

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสืบพันธุ์ อาหารไทยรสชาติเข้มข้น

เวลา 13.30  น.

 • เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และแวะซื้อของฝาก

เวลา 16.30 น.    

 • เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

ทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี


UploadImage

วันแรก

เวลา 08.00 น.    

 • นัดหมายพร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ)

เวลา 08.30 น.    

 • ออกเดินทางสู่จังหวัดชลบุรี โดยรถโค้ชชั้นเดียวปรับอากาศ VIP (บริการอาหารเช้าแบบ Set Box ขนมและเครื่องดื่มบนรถ)

เวลา 10.30 น.    

 • เดินทางถึงจังหวัดชลบุรี  - เขาชีจรรย์ (นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหิน)

เวลา 11.30 น.    

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมุมอร่อย COMO เขาชีจรรย์

ช่วงบ่าย

 • สวนนงนุช (นั่งรถรางชมสวนนงนุช “สโตนเฮนจ์”) ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสุดอลังการ

ช่วงเย็น

 • เข้าที่พัก โรงแรม Le Bali Resort & Spa ระดับ 4 ดาว

เวลา 19.00 น.    

 • รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (อาหารทะเล กิจกรรมคาราโอเกะ)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เวลา 07.00 - 09.00 น.

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 10.30 น.

 • เดินทางไปยัง เขาพระตำหนักพัทยา ชมวิวแบบ 360 องศา

เวลา 11.30 น.

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูเป็น SEAFOOD

ช่วงบ่าย

 • เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และแวะซื้อของฝาก

เวลา 15.30 น.

 • เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

ทัศนศึกษา ประเทศสปป.ลาว

UploadImage


วันแรก

เวลา 11.00 น.    

 • พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1เคาน์เตอร์บริการสายการบินแอร์เอเซีย

เวลา 13.55 น.

 • ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

เวลา 15.20 น.

 • เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • พระธาตุพูสี

ช่วงค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 • ตลาดมืด (Night Market)
 • เข้าที่พัก โรงแรม Sanakeo Boutigue Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

เวลา 05.30 น.

 • ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 • วัดเชียงทอง

ช่วงกลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ช่วงบ่าย

 • น้ำตกตาดกวางสี (ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และอิสระการเล่นน้ำ)
 • สวนพูนสุข คาเฟ่ Joma Bakery

ช่วงค่ำ

 • เข้าที่พัก โรงแรม Sanakeo Boutigue Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

ช่วงเช้า    

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พระราชวังเก่า
 • วัดวิชุนราช

ช่วงกลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ช่วงบ่าย

 • เดินทางสู่วังเวียงโดยขึ้น รถไฟความเร็วสูง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • บลูลากูน (ให้เวลาอิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย)
 • ชมบอลลูนยักษ์
 • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว)

ช่วงค่ำ    

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร และร่วมกิจกรรมปาร์ตี้สายใยที่ไม่เกษียณ
 • เข้าที่พัก โรงแรม Lisha Grand Hotel ณ วังเวียง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

ช่วงเช้า    

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่เวียงจันทน์
 • วัดพระธาตุหลวง
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย
 • วัดศรีเมือง และหอพระแก้ว (กรณีมีเวลาเหลือ)

ช่วงกลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติวัตไตเมืองเวียงจันทน์

เวลา 13.45 น.

 • ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง

เวลา 14.55 น.

 • เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม


UploadImage
วันแรก

เวลา 07.30 น.

 • พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1
 • เคาน์เตอร์บริการสายการบินแอร์เอเซีย

เวลา 10.30 น.    

 • ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)

เวลา 12.10 น.

 • เดินทางถึงสนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ช่วงกลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปยัง เมืองโบราณฮอยอัน มรดกโลกของชาวเวียดนามโบราณ
 • สะพานญี่ปุ่น
 • จั่วฟุกเกี๋ยน
 • บ้านเลขที่ 101

ช่วงค่ำ    

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 • ชมโชว์สุดอลังการ Hoi Hoina Memories Show “ความทรงจำแห่งเมืองฮอยอัน”
 • เข้าที่พัก โรงแรม Hoina Memories Resort ระดับ 4 ดาวหรือเท่าเทียบ

วันที่สอง

ช่วงเช้า    

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน และสนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง
 • วัดหลินอึ๋ง
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

ช่วงกลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ช่วงบ่าย

 • เดินทางสู่ บานาฮิลล์ โดยการ นั่งกระเช้าลอยฟ้า
 • สะพานมือ Golden Bridge
 • สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
 • โรงไวน์ Debay Wine Cellar
 • สวนสนุก Fantasy Park

ช่วงค่ำ    

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (International Buffet Bana Hill)
 • เข้าที่พัก โรงแรม Mercure French Village Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเท่าเทียบ

วันที่สาม

ช่วงเช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย และเดินทางสู่เมืองดานัง

ช่วงกลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ช่วงบ่าย

 • เดินทางไปยัง สะพานแห่งความรัก (Love Bridge Da Nang)
 • สะพานมังกร (Dragon Bridge)

ช่วงค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร และร่วมกิจกรรมปาร์ตี้สายใยที่ไม่เกษียณ
 • เข้าที่พัก โรงแรม Grand Tourane DaNang ระดับ 5 ดาวหรือเท่าเทียบ

วันที่สี่

ช่วงเช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่หาดทะเล My Khe
 • Son Tra Marina Coffee

ช่วงกลางวัน    

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางไปยัง โบสถ์คริสต์สีชมพูหรือโบสถ์ลูกไก่
 • ตลาดฮาน

ช่วงเย็น

 • เดินทางไปยังสนามบินดานัง

เวลา 18.50 น.

 • ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง

เวลา 20.35 น.

 • เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


InfographicUploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
เอกสาร