กิจกรรมสมาชิก
  • 08 ก.ย. 2565
 6,865

เปิดแล้ว!! ห้องเรียนออนไลน์ เรียนสนุก ได้สาระ ลุ้นรับรางวัล วันนี้ ถึง 9 ธ.ค. 65

 

Highlight

  • เข้าห้องเรียนออนไลน์ "คลิ๊ก"

  • เริ่มเรียนได้ วันที่ 9 ก.ย. 65 ถึง วันที่ 9 ธ.ค. 65

  • สำหรับสมาชิก และ สมาชิกสมทบ

  • สมาชิก และ สมาชิกสมทบ 300 ท่านแรก ที่ทำแบบทดสอบผ่าน 60% รับกระเป๋าเป้ CO-OP Digital พร้อมประกาศนียบัตร

  • สมาชิก และ สมาชิกสมทบ ที่ทำแบบทดสอบผ่าน 60% ลำดับที่ 301 ขึ้นไป จะได้รับเป็นใบประกาศนียบัตร

     


ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้กิจกรรม การให้ความรู้ ต้องหยุดชั่วคราว ซึ่งสหกรณ์ยังคงเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาอบรมรูปแบบใหม่ คือ โครงการ CO-OP E-learning ซึ่งเป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั่วถึง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

-  สำหรับผู้ทำแบบทดสอบผ่าน 60% ขึ้นไป 300 ท่านแรก จะได้รับรางวัลเป็นกระเป๋า co-op digital พร้อมใบประกาศนียบัตร

-  โดยแบ่งเป็นสมาชิก 300 ท่านแรก และสมาชิกสมทบ 300 ท่านแรก รวมรางวัลเป็น 600 รางวัล

-  สำหรับสมาชิก และ สมาชิกสมทบที่ทำแบบทดสอบผ่าน 60% ลำดับที่ 301 ขึ้นไป จะได้รับเป็นใบประกาศนียบัตร

-  การทำข้อสอบจะมีเวลาให้ 30 นาที ซึ่งสมาชิกสามารถทำข้อสอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์

-  การนับลำดับผู้ได้รางวัลจะนับจากลำดับการสอบผ่าน 60% ไม่ได้นับจากลำดับการลงทะเบียนเรียน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์


UploadImage


1 . เข้าไปที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com กดไปที่เมนู "ห้องเรียนออนไลน์"
2. ที่ห้องเรียนออนไลน์ ให้สมาชิก กด "เข้าสู่ระบบ"  

UploadImage


3. กรอกเลขที่สมาชิก หรือ เลขบัตรประชาชน
4. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ 

UploadImage
 

5. เมื่อเข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว ให้กดไปที่ "หลักสูตร" ซึ่งหลักสูตรแรกที่เปิดก็คือ อุดมการณ์หลักการ และวิธีการของสหกรณ์

6. จะมาสู่หน้าต่างรายละเอียด เนื้อหา ของหลักสูตร และ สถานะของผู้เรียน กด "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าห้องเรียน

UploadImage


7. กด "ต่อไป" เพื่อเข้าเรียน
8. ระบบจะเข้าสู่ห้องเรียน โดยมีคลิปวีดีโอให้สมาชิกได้รับชมทั้งหมด 4 บทเรียน ซึ่งสมาชิกจะต้องเรียนให้ครบเวลา และ ครบทุกบทเรียน

UploadImage


9. เมื่อสมาชิกเรียนครบทุกบทเรียนแล้ว ให้กด "ทำแบบทดสอบหลังเรียน"

10. กด "อ่านข้อปฎิบัติในการสอบ"

UploadImage

11. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก ให้สมาชิกอ่านคำถาม และ เลือกมา 1 คำตอบ และ ให้กด "ข้อถัดไป"

12. เมื่อทำข้อสอบครบแล้ว ให้กด "ส่งกระดาษคำตอบ"

UploadImage

13. หากสมาชิกทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป ภายใน 300 ท่านแรก สามารถแลกรับ กระเป๋าเป้ CO-OP Digital และ ใบประกาศนียบัตรได้ โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้แลกของรางวัล ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะมารับเองที่สหกรณ์ หรือให้ส่งไปยังที่อยู่ของสมาชิก

14. หากท่านใดที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60% สามารถกลับไปทำแบบทดสอบใหม่ จนกว่าจะผ่าน กี่ครั้งก็ได้