ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 ก.ย. 2565
 2,524

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนกันยายน 2565

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม

 

คิดยังไงกับประโยคที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด”

 

หลายคน ๆ อาจคิดว่าการเรียนรู้ หรือการศึกษานั้นจบอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน จบอยู่เพียงแค่วุฒิที่ได้มา

แต่มนุษย์ทุกคนนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต จึงสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานของตน

โดยเฉพาะความรู้ที่ไม่ได้มีในหลักสูตร ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเพิ่มด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้มีมากขึ้น

 

การศึกษาเรียนรู้ นอกจากจะทำให้เราเกิดความรู้และพัฒนาตนเองได้แล้ว สิ่งนี้ยังสามารถเป็นตัวกำหนดทิศทางขององค์กรได้อีกด้วย

หากบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น ย่อมมีคุณภาพที่จะทำงานให้องค์กรพัฒนาไปได้ไกลขึ้น องค์กรต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้

ให้กับบุคลากร เพราะทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา

 

สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก

 

ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์มากขึ้น

เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาสหกรณ์ของพวกตนได้อย่างมีประสิทธิผล 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้กิจกรรมนี้ต้องหยุดชั่วคราว แต่สหกรณ์ยังคงเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้

จึงได้จัดทำโครงการศึกษาอบรมรูปแบบใหม่ขึ้นมา นั้นก็คือโครงการห้องเรียนออนไลน์ CO-OP E-learning ซึ่งเป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์

เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั่วถึง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เข้าใจความเป็นสหกรณ์มากขึ้น แถมสมาชิกยังได้ร่วมลุ้นรับรางวัล

เป็นกระเป๋า co-op digital พร้อมใบประกาศนียบัตรอีกด้วย โครงการจะเปิดให้เรียนถึงวันที่ 9 ธ.ค. 2565 อย่าลืมมาเรียนกันนะคะ^^

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกันยายน 2565 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


UploadImage
 

28 กันยายน 2565 ครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์

ต้นกล้านานาพรรณ ... รังสรรค์ป่าผืนใหญ่

ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ในสมัยนั้น ได้มีบันทึกกรมป่าไม้ ที่ กส 0807 สส/4607 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2521 ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญยามขันสน และได้บอกกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ไว้ 2 ประการ คือ คลิ๊กอ่านต่อ


 

กลับมาแล้ว!! โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 65 เริ่มสมัคร 12 ก.ย. 65

ตามที่สหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งสหกรณ์มุ่งหวังที่จะให้สมาชิกยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป คลิ๊กอ่านต่อ


 

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

1. สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ "จะได้รับหนังสือยินยอมให้หักเงิน" จากทางสหกรณ์ 

...เมื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว สมาชิกจะไม่ได้รับเงินเดือนประจำ แต่จะได้รับเป็น เงินบำนาญ , บำเหน็จ หรือเงินบำเหน็จรายเดือนแทน ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักชำระรายการต่างๆ ที่ต้องจ่ายประจำเดือนของสมาชิกได้ สมาชิกจึงจำเป็นต้อง ส่งหนังสือยินยอมให้หักเงิน บำนาญ , บำเหน็จ , บำเหน็จรายเดือน ส่งมาให้สหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อเปิดรับสมัคร เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 65

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ได้ร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ รวมถึงการรับรู้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับกับสหกรณ์


อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้พบปะร่วมกัน อันเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก ที่จะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองได้ คลิ๊กอ่านต่อ
 


ของขวัญปีใหม่ 2566 หมอนผ้าห่ม " CO-OP Care "

หมอน อเนกประสงค์ กอดก็นุ่ม ห่มก็อุ่น
ส่งใบคำขอรับของขวัญได้ตั้งแต่ 28 ก.ย.- 31 ต.ค. 65

ของขวัญปีใหม่ 2566 สหกรณ์ขอมอบ “หมอนผ้าห่ม CO-OP Care” เพื่อเป็น ของขวัญแทนใจระหว่าง สมาชิก และ สหกรณ์ “หมอนผ้าห่ม CO-OP Care” หมอน อเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งหมอน และ ผ้าห่ม ในชิ้นเดียวกัน เปรียบเหมือนการรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง สมาชิก และ สหกรณ์ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของเรา ให้ก้าวหน้ามั่นคง สู่ปีที่ 45 ในสโลแกน “อบอุ่นใจ ใกล้ชิดสหกรณ์” คลิ๊กอ่านต่อประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งที่ 2 : กำหนดกลุ่มหรือหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2566-2567 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นั้น ตอนนี้ได้ครบกำหนดการ “ประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งที่ 2” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อกลุ่มสมาชิกทั้งหมด 140 กลุ่มดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ

 


เปิดแล้ว!! ห้องเรียนออนไลน์ เรียนสนุก ได้สาระ ลุ้นรับรางวัล วันนี้ ถึง 9 ธ.ค. 65

ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คลิ๊กอ่านต่อ


 

พิธีเปิดโครงการฝึกอมรมสมาชิก Forest CO-OP E-Learning

ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการเปิดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ CO-OP E-Learning ซึ่งเป็นครั้งแรกของสหกรณ์ ที่เปิดการอบรมสมาชิกในรูปแบบออนไลน์ ถือเป็นการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าถึง การเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิ๊กอ่านต่อ
สมาชิกสมทบเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไปแล้ว สามารถสมัครสมาชิกสมทบใหม่ได้

สมาชิกสมทบที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว จะสามารถสมาชิกสมทบใหม่เป็นครั้งที่ 2 ได้ โดยจะชำระค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกสมทบ 1,000 บาท และจะสมัครสมาชิกสมทบได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น คลิ๊กอ่านต่อสอ.กรมการปกครอง จำกัด เยี่ยมชมงาน วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษา จำนวน 6 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเรื่อง การบริหารการเงินและการลงทุน และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คลิ๊กอ่านต่อ


 

สอ.ปม. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คลิ๊กอ่านต่อสอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี คลิ๊กอ่านต่อ

 

 

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ น.ส.ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี คลิ๊กอ่านต่อ


 

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน กรมอุทยานฯ เนื่องในวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 20 ปี

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก และ นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวนเงิน 10,000 บาท คลิ๊กอ่านต่อสอ.ปม. ร่วมบรรยายในโครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ จัดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ และได้ให้เกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ความมั่นคงทางการเงิน และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสอ.ปม.” คลิ๊กอ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565
UploadImage