ภาพกิจกรรม
  • 28 ก.ย. 2565
 2,795

28 กันยายน 2565 วันครบรอบ 44 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของสหกรณ์ ครบรอบ 44 ปี นำโดย นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และศาลพระภูมิ จากนั้นมีการทำบุญถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และในวันเดียวกันนี้ สหกรณ์ได้มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ จำนวน จำนวน 12,861 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,515,300 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage