ภาพกิจกรรม
  • 19 ธ.ค. 2565
 1,837

สมาชิกที่เลือกรับของขวัญปีใหม่ 2566 ทางไปรษณีย์ สหกรณ์เริ่มจัดส่งแล้ว

ของขวัญปีใหม่ 2566 สหกรณ์ขอมอบ “หมอนผ้าห่ม CO-OP Care” เพื่อเป็น ของขวัญแทนใจระหว่าง สมาชิก และ สหกรณ์ 
สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน!! ที่สมัครเป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2565 

 

สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ส่งคำขอรับของขวัญปีใหม่มายังสหกรณ์แล้วและแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งของขวัญทางไปรษณีย์ ไม่ว่าจะเป็น ให้ส่งถึงสมาชิกโดยตรง หรือ รับผ่านตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ได้เริ่มจัดส่งของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับท่านสมาชิกแล้ว

 

**ทั้งนี้ อาจมีเบอร์โทรศัพท์จาก บ.ไปรษณีย์ไทย ติดต่อสมาชิกไปเรื่องการรับพัสดุ ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีผู้รับพัสดุ  
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สหกรณ์ โทร. 02-579-7070 หรือติดต่อ Line : @forestcoop