สหกรณ์ดิจิทัล
  • 22 ธ.ค. 2565
 6,874

มาผูกบัญชีกรุงไทย กับ App CO-OP GO เพื่อการทำธุรกรรมที่ไร้ขีดจำกัด

มาผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย กับ Application CO-OP GO

เพื่อการทำธุรกรรมที่ไร้ขีดจำกัด


โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน Application CO-OP GO ได้ทันที ในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทต่อวัน

 

สมาชิกที่เคยส่งคำขอใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย มายังสหกรณ์แล้ว สามารถจัดการบัญชีใน App และทำการผูกบัญชีได้เลย


สมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบัญชีกรุงไทยกับสหกรณ์ สามารถทำได้ 3 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย และมี บัตร ATM กรุงไทย ต้องการผูกบัตร ATM กรุงไทยกับสหกรณ์ และ ผูกบัญชีกรุงไทยใน App พร้อมกัน ให้ส่งคำขอ 3.1 มาที่สหกรณ์ (คลิ๊กดาวน์โหลด)


กรณีที่ 2 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย แต่ไม่มีบัตร ATM กรุงไทย ให้ส่งคำขอใช้บริการ App CO-OP GO หัวข้อ 3.2 มาที่สหกรณ์ (คลิ๊กดาวน์โหลด)


กรณีที่ 3 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย และ ATM กรุงไทย แต่ไม่ต้องการ ผูกบัตร ATM กับสหกรณ์ แต่ต้องการแค่ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย กับ App CO-OP GO อย่างเดียว ต้องส่งคำขอ 3.2 มาที่สหกรณ์ (คลิ๊กดาวน์โหลด)

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารมายังสหกรณ์ทางไปรษณีย์ ​
ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
      ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ขั้นตอนการผูกบัญชี