ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 ม.ค. 2566
 26,998

แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 65 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.25% เงินเฉลี่ยคืน 12%

 

Highlight

  • แจ้งเงินปันผล 5.25% เงินเฉลี่ยคืน 12% (หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนในวันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 66
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 66 เวลาประมาณ 18.00 น. 

 

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 สหกรณ์มีผลกำไรทั้งสิ้น 583 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตรา 5.10% ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนำมาใช้เพิ่มอัตราเงินปันผลอีก 0.15% จำนวน 12.7 ล้านบาท (จากทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 จำนวน 31.7 ล้านบาท) คงเหลือทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลจำนวน 19 ล้านบาท 

 

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.25% และเงินเฉลี่ยคืน 12%

 

สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่าน ในวันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 2566 และสมาชิกยังสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดังนี้

1. Application Forest CO-OP GO

2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 02 579 8899 กด 6

3. ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com คลิ๊ก “เข้าระบบสหกรณ์ออนไลน์”


UploadImage

และหากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว สมาชิกจะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

 

โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ตามความประสงค์ที่สมาชิกแจ้งไว้กับทางสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ให้สหกรณ์โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

สมาชิกสามารถใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เบิกถอนผ่าน ตู้ ATM สหกรณ์ , ตู้ ATM กรุงไทย ,ตู้ ATM ออมสิน 
หรือ เบิกถอนผ่าน บัตร ATM กรุงไทย ที่ผูกบัญชีไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM กรุงไทย ทั่วประเทศ  (คลิ๊กดูวิธีกดเงินสหกรณ์ ด้วยบัตร ATM กรุงไทย)
หรือถอนโอนผ่าน App CO-OP Go ไปยังบัญชีกรุงไทย (คลิ๊กดูวิธีโอนเงินผ่าน App CO-OP GO)
 

UploadImage
UploadImage
 

 

Infographic


UploadImage

UploadImage