ข่าวสารสหกรณ์
  • 21 มี.ค. 2566
 5,729

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

    บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม

 

เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนเต็มตัวกันแล้ว ในช่วงนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด ต้องเจอกับ ฝุ่น PM 2.5 ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ฉะนั้นก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยนะคะ และหากพบอาการผิดปกติของร่างกายควรรีบเข้าพบแพทย์ทันที และใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยลดค่าฝุ่นจากควันท่อไอเสีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิด PM 2.5
 

และอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงหน้าร้อนก็คือ ไฟไหม้ ที่เกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าลัดวงจร ก๊าซหุงต้มรั่วไหล หรือการใช้ปลั๊กไฟ ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้นต้องปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน ตรวจเช็คถังแก๊ส หรือเตาแก๊ส ว่าอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทหรือไม่ และปิดวาล์วแก๊สให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน และไม่ควรเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆเครื่องกับปลั๊กพ่วงตัวเดียว เพราะอาจเกิดการลัดวงจรได้
 

มีหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ที่พักอาศัย จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งแน่นนอนว่าเป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะนอกจากเสี่ยงชีวิตแล้ว ที่พักอาศัยและทรัพย์สินก็เกิดความเสียหาย และเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่อาจเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน สหกรณ์ก็มีสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย หรืออุบัติภัยอื่นๆ ให้วงเงินช่วยเหลือสูงสุด 40,000 บาท คลิ๊กอ่านรายละเอียด


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมีนาคม 2566 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


 

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ คลิ๊กอ่านต่อ


 

คณะกรรมการชุดที่ 46 แบ่งหน้าที่คณะทำงาน อะไรกันบ้าง?

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 และหลังจากที่มีการประกาศผลเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2566 โดยในการประชุมได้มีมติรับรองและเห็นชอบแต่งตั้งรองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กอ่านต่อ
 

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ คลิ๊กอ่านต่อ 

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 14 มี.ค. 66

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มี.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้นำคณะกรรมการ 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการบริหารสินทรัพย์เพื่อหารายได้ ด้านการบริหารงานสินเชื่อ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คลิ๊กอ่านต่อ
 

UploadImage

สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงาน วันจันทร์ ที่ 20 มี.ค. 66

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มี.ค. 66 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน มาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง I-Mobile , Application , Infrastructure ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บ การดูแลฐานข้อมูล และภาระงานของเจ้าหน้าที่หลังจากสหกรณ์ใช้ระบบ Application คลิ๊กอ่านต่อ

 

สอ.ปม. แจ้งยกเลิก! การส่ง SMS ที่มี ลิ้งก์แนบทุกชนิด เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ! สวมรอยสหกรณ์

ปัจจุบันมีมิจฉาชีพ ที่แฝงตัวตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ (scammer)  มีจำนวนมาก และ มีกลยุทธ์ในการหลอกลวงหลากหลายวิธี ทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบ SMS ส่ง ลิ้งก์แจ้งเตือน การให้รางวัล การชิงโชค เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้งานกด คลิ๊กลิ้งก์เพื่อทำการแฮกค์ข้อมูลส่วนตัว ของผู้ตกเป็นเหยื่อ คลิ๊กอ่านต่อ


 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร? และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ก็เปรียบเสมือนพินัยกรรมดี ๆ นั่นเอง เพราะเป็นหนังสือที่กำหนดสิทธิให้แก่บุคคล เช่นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566

UploadImage