ข่าวสารสหกรณ์
  • 22 พ.ค. 2566
 4,973

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2566

 บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม


สวัสดีเดือนพฤษภาคมค่ะ เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เลยนะคะ ถ้าใครได้ดูข่าวสารบ้านเมืองผ่านสื่อต่างๆ ทำให้เห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันสื่อมีความสำคัญอย่างมาก เพราะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ดูได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทำให้แม้แต่ประชาชนคนทั่วไปอย่างเราก็ทำหน้าที่เป็นสื่อได้ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัล

 

สื่อออนไลน์มีอิทธิพลในสังคมปัจจุบัน

สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะการเผยแพร่และการเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต เข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัย ทำให้ปัจจุบันมีการใช้สื่อออนไลน์กันทั่วโลก เป็นตัวเชื่อมให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์มากมาย ตัวอย่างสื่อออนไลน์ได้แก่

1.เว็บไซต์ข่าว: เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างเช่น BBC News, CNN, The New York Times

2.บล็อก: เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเขียนบทความ บริหารงานบล็อก และแบ่งปันเนื้อหาทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น WordPress, Blogger, Medium

3.เว็บไซต์สื่อสังคม: เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว และแชร์เนื้อหากับผู้ใช้คนอื่น ตัวอย่างเช่น Facebook, Instagram, Twitter

4.เว็บไซต์วิดีโอ: เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้สร้างและแชร์วิดีโอออนไลน์ ตัวอย่างเช่น YouTube, Vimeo, TikTok

5.พอดคาสต์: เป็นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่สามารถส่งต่อและฟังผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts

6.เว็บไซต์การแบ่งปันไฟล์: เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้สร้างและแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Dropbox, Google Drive, OneDrive

 

เทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบันได้เสริมสร้างสื่อใหม่ๆ ขึ้นมา ทำให้มีข้อมูลข่าวสารเผยแพร่อยู่มากมาย และแน่นอนว่าข้อมูลที่มากมายนั้น ย่อมมีเรื่องที่ถูกบิดเบือนจากความจริงอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นเราต้องเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างเข้าใจ ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้สื่อ และต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะถึงข้อมูลที่ได้รับและเผยแพร่ออกไป คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อนั้นๆ

ในเรื่องนี้ สอ.ปม. ก็ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สมาชิกทุกคน โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ให้กับสมาชิก โดยมีช่องทางติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ดังนี้

1.Line Official @Forest Coop

2.Facebook Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

3.เว็บไซค์สหกรณ์ www.025798899.com

4.YouTube channel สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ คลิ๊กอ่านต่อ


 

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! กู้ได้มากขึ้น ผ่อนน้อยลง ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สมาชิกที่สิทธิ์กู้เต็ม

ระเบียบเงินกู้สามัญใหม่!! กู้สูงสุด 3.5 ล้านบาท ผ่อนนาน 180 งวด เริ่มใช้ 1 พ.ค. 66

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่สมาชิก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่สิทธิ์กู้เต็มวงเงินไปแล้ว มีสิทธิ์สามารถกู้ได้ คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage
 

เปิดเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่ม 66 เริ่มเสนอได้เลย 15 พ.ค. - 30 ก.ย. 66

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ได้ร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ รวมถึงการรับรู้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับกับสหกรณ์ อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้พบปะร่วมกัน อันเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก ที่จะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองได้ คลิ๊กอ่านต่อ

UploadImage
 

สอ.วชิรพยาบาล จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 12 พ.ค. 66

วันศุกร์ ที่ 12 พ.ค. 66 ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน มาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านระบบปฎิบัติการของสหกรณ์  คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage


สอ.กรมป่าไม้ ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล"

วันพุธที่ 10 - วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดย นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม รองประธานกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก และนายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "พลิกโฉมสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่โลกยุคดิจิทัล" คลิ๊กอ่านต่อ

UploadImage
 

สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงานแบบออนไลน์ วันอังคาร ที่ 16 พ.ค. 66

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการบริหารสินเชื่อ สวัสดิการแก่สมาชิก และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับดำเนินงานสหกรณ์ โดยมี นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ รวม 18 ท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) คลิ๊กอ่านต่อ


สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 66

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 7 ท่าน คลิ๊กอ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2566
UploadImage