กิจกรรมสมาชิก
  • 27 มิ.ย. 2566
 5,395

คะแนนจากท่าน ร่วมพัฒนาสหกรณ์ ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ ลุ้นรางวัลมากมาย

 

Highlight

  • แบบประเมินฯ มี 2 ประเภท 1. แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ Online (คลิ๊กทำแบบประเมินออนไลน์) 2.แบบประเมินความพึงพอใจผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก
  • ร่วมประเมินความพึงพอใจได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567
  • สมาชิก 1 ท่าน ทำแบบประเมินได้ ทั้ง 2 ประเภท
  • จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ รอบที่ 1. เดือน มกราคม 2567 รอบที่ 2. เดือนกรกฎาคม 2567
  • *สงวนสิทธิ์ สมาชิกมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรอบเดียว

 

เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการบริการสมาชิก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ฝาก-ถอนเงิน , กู้เงิน , การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์  รวมถึงการบริการในด้านอื่นๆ

ด้วยมาตรฐานที่จะยกระดับการบริการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้มีการจัดทำ  “แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปี 2566 นี้ สหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

UploadImage

1. "แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ "

เป็นแบบประเมิน online ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถร่วมกันทำแบบประเมินการให้บริการ ได้ผ่าน Google Form คลิ๊กทำแบบประเมิน สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67 พร้อมลุ้นรับของรางวัล กล่องข้าวอเนกประสงค์ CO-OP BOX จำนวน 60 รางวัล

UploadImage


จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มรางวัล 2 รอบ รอบละ 30 รางวัล โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2567 และ รอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2567 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

UploadImage

2. "แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก"

โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิกที่สำนักงานสหกรณ์ หลังรับการบริการต่างๆ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67 พร้อมลุ้นรับของรางวัล กระบอกน้ำออมทรัพย์ จำนวน 40 รางวัล
 

UploadImage


จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มรางวัล 2 รอบ รอบละ 20 รางวัล โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2567 และ รอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2567 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 


UploadImage
 

วิธีร่วมสนุกง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก

1. ใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

2. สแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก พร้อมทำแบบประเมิน จาก Google Form

เพียงง่ายๆ เท่านี้สมาชิกก็สามารถร่วมสนุกชิงรางวัล พร้อมทั้งได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงการบริการ ของสหกรณ์ให้ดียิ่งอีกด้วย...


UploadImage